Tjenester og kompetanse

Våre tjenester kan være alt fra enkle ytelsesbeskrivelser til komplett planlegging med forprosjekt, detaljprosjekt, kontraktering og oppfølging. Vi påtar oss prosjektering ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Våre hovedfagsområder iht. NS3451

31 Sanitær
32 Varme
33 Brannslukking
34 Gass og trykkluft
35 Kulde
36 Luftbehandling
37 Luftkjøling
38 Hjelpearbeid VVS
56 Automatisering
65 Sentralstøvsuging
75 Utendørs VVS
Kompetanse
Vårt firma har mer enn 100 års relevant erfaring fordelt på de ansatte.

Vi prosjekterer ved hjelp av 3D tegneprogram (DDS) som gir full BIM støtte i tillegg til trykkfallsberegninger av luft og vann samt lydberegninger.

Som 2D tegneprogram bruker vi Autocad til en del av prosjekteringsarbeidet.

Vi utfører også fullstendige energi- og klimaberegninger ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN.