Prosjektering og rådgiving innen VVS teknikk

Arbeidsområder innen prosjektering og rådgiving

Vi leverer prosjektering og rådgivning innen VVS teknikk. Våre arbeidsområder er varme, ventilasjon og sanitæranlegg samt klima, kuldeteknikk og energiløsninger/beregninger. Vi er et meget kompetent miljø som har bidratt med prosjektering og rådgivning i forbindelse med mange av de mest spennende byggeprosjektene på sørlandet.

Varme, ventilasjon og sanitæranlegg

Vi tilbyr alt fra enkel bistand til større oppgaver der vi deltar aktivt i alle fasene i et prosjekt. Våre ytelser omfatter alt fra tidligfaserådgivning og forstudier, detaljprosjektering til sluttkontroll og overlevering av ferdige VVS-tekniske anlegg

Klima og kuldeteknikk, inneklima og energiløsninger /beregninger

Vi gir råd i valg av energieffektive kjøleløsninger i nært samarbeid med våre oppdragsgivere. Vi har lang erfaring i prosjektering og design av kjøleløsninger. Vi beregner energibruk, effektbehov og inneklima for alle typer bygg og boliger. Beregningene utføres ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN. 

Prosjektering av sprinkleranlegg

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for prosjektering av sprinkleranlegg. Våre rådgivere har FG-sertifisering for både trinn I og II

Tjenester og kompetanse

Våre hovedfagsområder iht. NS3451

31 Sanitær
32 Varme
33 Brannslukking
34 Gass og trykkluft
35 Kulde
36 Luftbehandling
37 Luftkjøling
38 Hjelpearbeid VVS
56 Automatisering
65 Sentralstøvsuging
75 Utendørs VVS

Kompetanse
Vårt firma har mer enn 100 års relevant erfaring fordelt på de ansatte.

Vi prosjekterer ved hjelp av 3D tegneprogram (DDS) og REVIT som gir full BIM støtte i tillegg til trykkfallsberegninger av luft og vann samt lydberegninger.

Som 2D tegneprogram bruker vi Autocad til en del av prosjekteringsarbeidet.

Vi utfører også fullstendige energi- og klimaberegninger ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN.