Velkommen

VVS Teknikk –  Kompetanse og erfaring!

Våre medarbeidere

Daglig leder / siv. ing.

Øivind B. Berntsen

Tlf. 370 00 180
Mob. 900 82 186
Epost oivind@berntsen.no

Ing

Jon Øivind Berntsen

Tlf. 370 00 180
Mob. 450 00 603
Epost jb@berntsen.no

ing.

Gro M. Bekkedal

Tlf. 370 00 180
Mob. 926 87 938
Epost gro@berntsen.no

Ing

Ømer Karadag

Tlf. 370 00 180
Mob. 477 41 301
Epost omer@berntsen.no

ING

Dan Axelsen

Tlf. 370 00 180
Mob. 416 80 358
Epost dan@berntsen.no

Økonomi/HR

Maren H. Pedersen

Tlf. 370 00 180
Mob: 915 83 781
Epost maren@berntsen.no

ing.(pensjonert)

Tor Heien

Tlf. 370 00 180
Epost post@berntsen.no

Siv. Ing. Øivind B. Berntsen AS

Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF

Siv. Ing. Øivind B. Berntsen har to ansatte som er medlem av Rådgivende ing. forening.

Statens Byggtekniske Etat

Sentralt godkjent foretak

Building Smart Norge

Siv. Ing. Øivind B. Berntsen har også en ansatt med BIM basis Utdanning.

FG - 900, trinn I og II

Siv. Ing. Øivind B. Berntsen har to ansatte med FG – godkjenning.