Våre prosjekter

Vi er med der det skjer

Bryggebyen Vindholmen

Statens vegvesen Harebakken

Kontorbygg 5500m2

Sanitær, varmeanlegg med varmepumper, sprinkler, ventilasjon, kjøling, datakjøling.

Gromstad Auto arendal

Sanitær, ventilason, kjøling, varme og sprinkler anlegg.

Roligheden skole

Campus Uia, Grimstad

Arendal kultur og rådhus

Grand gården