Siv. Ing. Øivind B. Berntsen AS

Rådhusgaten 14, 4801 Arendal

Telefon 37000180
post@berntsen.no
Org.nr:856983412

Tjenester & kompetanse

Våre tjenester kan være alt fra enkle ytelsesbeskrivelser til komplett planlegging med forprosjekt, detaljprosjekt, kontraktering og oppfølging. Vi påtar oss prosjektering ved nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.

Våre hovedfagsområder iht. NS3451

 • 31 Sanitær
 • 32 Varme
 • 33 Brannslukking
 • 34 Gass og trykkluft
 • 35 Kulde
 • 36 Luftbehandling
 • 37 Luftkjøling
 • 38 Hjelpearbeid VVS
 • 56 Automatisering
 • 65 Sentralstøvsuging
 • 75 Utendørs VVS

Kompetanse

Vårt firma har mer enn 100 års relevant erfaring fordelt på de ansatte.

Vi prosjekterer ved hjelp av 3D tegneprogram (DDS) som gir full BIM støtte i tillegg til trykkfallsberegninger av luft og vann samt lydberegninger.

Som 2D tegneprogram bruker vi Autocad til en del av prosjekteringsarbeidet.

Vi utfører også fullstendige energi- og klimaberegninger ved hjelp av simuleringsprogrammet SIMIEN.