Siv. Ing. Øivind B. Berntsen AS

Rådhusgaten 14, 4801 Arendal

Telefon 37000180
post@berntsen.no
Org.nr:856983412

Arendal Kultur og Rådhus

Totalareal ca 12.000 m2
Kostnadsramme 340.mill
Ferdigstilt ca 2002
Entrepriseform Totalentrepriser

VVS tekniske anlegg

31 Sanitæranlegg
32 Varmeanlegg og snøsmelteanlegg
33 Sprinkleranlegg
36 Luftbehandlingsanlegg
37 Luftkjøleanlegg vann/vann

Arbeidene i samarbeid med Rivco AS
Saksbehandler for RIV har vært ing Tor Heien
Oppdragsgiver RIV har vært Oras Agder
Tiltakshaver har vært Arendal kommune v/Torfinn Wæthing
www.arendalkulturhus.no

Campus UiA, Grimstad

Totalareal 25.000 m2
Entrepriseform Totalentrepriser

VVS tekniske anlegg

31 Sanitæranlegg
32 Varmeanlegg og snøsmelteanlegg
33 Sprinkleranlegg
34 Kuldeanlegg/IKT-kjøling (300kW)
36 Luftbehandlingsanlegg
37 Luftkjøleanlegg vann/vann

Saksbehandler for RIV er ing Svein Olsson
Tiltakshaver er JBU Eiendom
www.uia.no

Ny E fløy SSA (Sørlandet sykehus Arendal) - Ombygging eksisterende bygningsmasse

Totalareal E fløy ca 12.300 m2
Totalareal ombygging ca 10.000 m2
Kostnadsramme 740.mill
Ferdigstilt ca 2002
Entrepriseform Delte entrepriser

VVS tekniske anlegg

31 Sanitæranlegg
32 Varmeanlegg
33 Sprinkleranlegg (E fløy)
35 Kuldeanlegg (obduksjon)
36 Luftbehandlingsanlegg
37 Luftkjøleanlegg vann/vann
73 Utvendig VA

Arbeidene i ny E Fløy i samarbeide med Techno Consult (nå Norconsult) v/Arne Øie
Saksbehandler for RIV har vært siv ing Øivind Bjørke Berntsen
Tiltakshaver/Oppdragsgiver var Aust Agder Fylkeskommune v/Birger Ariansen
www.sshf.no

Amfi Arena Butikksenter, Arendal

Totalareal trinn 1 og 2 ca 30.000 m2
Ferdigstilt ca 2007
Entrepriseform Totalentrepriser

VVS tekniske anlegg

31 Sanitæranlegg
32 Varmeanlegg og snøsmelteanlegg
33 Sprinkleranlegg
36 Luftbehandlingsanlegg
37 Luftkjøleanlegg vann/vann

Saksbehandler for RIV har vært ing Tor Heien
Tiltakshaver var Arena senter v/Johnny Sørbø
www.amfi.no